Lidingö

Lidingö välkomnar sina besökare på det bästa av sätt. Här finner man lugn och ro bland natursköna miljöer samtidigt som man endast är cirka 20 minuter bort från Stockholms city. Detta perfekta läge har gjort Lidingö till en populär plats för många att bosätta sig på och det är även en populär plats att åka till om man vill komma ifrån stadens ständiga hets och exempelvis vill åka iväg till ett spa som ligger vackert och alldeles vid en rofylld miljö.

SPA på Lidingö

Att åka på spa på Lidingö attraherar många besökare av ett flertal olika anledningar där både miljön, närheten till staden och naturen är sådana saker som brukar hamna högt upp på listan av svar gällande varför man väljer just Lidingö. Lidingö erbjuder spa för alla som vill ta det lite lugnt och som vill ha vackra omgivningar och vacker natur utanför hotellfönstret när man vaknar på morgonen.

Ögrupper

Lidingö ligger i Stockholms inre skärgård och bildar tillsammans med några mindre ögrupper vad som kallas Lidingö stad. Bland de mindre ögrupperna finner man bland andra Storholmen. Fjäderholmarna, Svanholmen och Duvholmen. Lidingö kommun ingår i Storstockholm och kommunen är belägen i den sydvästra delen av landskapet Uppland. Då Lidingö ligger i den inre skärgården har man Östersjön i öster. Lidingö omges av Stora Värtan, Lilla Värtan, Höggarnsfjärden och Askrikefjärden.

Lidingös obebyggda delar består främst av skog och terrängen är starkt kuperad med stora bergsryggar och mellanliggande slättland. Slättlandet är bördigt och har stigit ur havet genom landhöjningen. På den östra delen av Lidingö finner man naturreservatet Långängen-Elfvik vilket sträcker sig från den södra delen av Lidingö vid Kottlasjön via Ekholmsnäs över Hustegafjärden och vidare till Elfvikslandet. I detta naturreservat kan man finna både exempelvis grävling, rådjur, räv, bäver och dovhjort.

Dessvärre är Lidingö relativt hårt belastad av luftföroreningar och sotpartiklar från de centrala delarna av Stockholm. Från kolkraftverkets utsläpp i Hjorthagen klarar sig inte miljön på Lidingö heller på grund av vindar från sydväst till väst. Havsvattnet är dock av bra kvalitet idag och man kan i princip bada runt om hela Lidingö numera. Vad som gjort att kvaliteten på havsvattnet blivit bättre handlar om att man infört förbud mot utsläpp av orenade avlopp från både industri, hushåll och yrkessjöfart i vattenområdet runt Lidingö.

Sedan 1970- talet kan man se en tydlig uppåtgående kurva vad gäller befolkningsmängd och sedan 1970 fram till 2015 har befolkningsmängden ökat från 36 174 invånare till 45 598 invånare. Inte vid något tillfälle har invånarantalet sjunkit när man ser till befolkningsutvecklingen utifrån SCB – Folkmängd efter region och tid.

Elfvik, Näset, Stockbo, Bo

Lidingö är uppdelat i ett flertal delområden. Norra Lidingö har Hersby som det område med flest invånare och Elfvik som det område med minst invånare. Andra områden som ingår i norra Lidingö är Stockby, Rudboda, Näset, Sticklinge inklusive Storholmen, Islinge, Bo och Bo Gärde.

Södra Lidingö har flest boende i det område som kallas Käppala där även Gåshaga ingår medan det bor minst personer i det område som kallas Långängen. Andra områden i södra Lidingö är Baggeby inklusive Bodal, Gångsätra, Brevik inklusive Högberga, Skärsätra, Larsberg, Mosstorp och Torsvik inklusive Herserud.